wmkvastgoed.nl gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Lees meer over ons Privacybeleid.

Piet Heinstraat 28 2518 CH Den Haag

Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-0 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-0 blur
Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-1 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-1 blur
Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-2 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-2 blur
Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-3 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-3 blur
Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-4 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-4 blur
Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-5 Piet Heinstraat 28, Den Haag foto-5 blur

Oppervlakte

170m²

Prijs

€ 2.750 mnd.

Soort

Winkelruimte

Locatie

[ { "address": "Piet Heinstraat 28", "zipCode": "2518 CH", "city": "Den Haag", "lat": 52.0823693, "lng": 4.3001612, "heading": 121.73541591902, "pitch": 6.7214525261593 } ]

Omschrijving

Adres
Piet Heinstraat 28, 2518 CH Den Haag (Zeeheldenkwartier).

Object
Het betreft een fraaie winkelruimte van totaal ca. 170 m² met een frontbreedte van ca. 9,2 m1.

Locatie
Het object is gelegen in het gezellige Haagse Zeeheldenkwartier ter hoogte van het kruispunt met de Trompstraat en nabij het Piet Heinplein. In de winkelstraat is een bijzonder groot en divers aanbod van winkels, detailhandel, landelijke filiaalbedrijven en horecagelegenheden.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer:
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed te noemen.
Op loopafstand is een halteplaats te vinden voor tramlijn 16 met een rechtstreekse verbinding naar het centrum en station Hollands Spoor.
Eigen vervoer:
De bereikbaarheid van het object met eigen vervoer is ook goed te noemen.
Via de Zoutmanstraat, de Laan van Meerdervoort en de Javastraat is er directe aansluiting op het Rijkswegenverkeersnet

Parkeergelegenheid
In de directe omgeving is in ruime mate openbaar (betaald) parkeren beschikbaar.

Oppervlakte
Het betreft een winkelruimte van ca. 170 m².

Gebruik
Het gehuurde mag worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW of als kantoorruimte. GEEN HORECA

Oplevering
De winkelruimte zal door en voor rekening van verhuurder worden gerenoveerd.
De winkel zal onder andere worden opgeleverd voorzien van:
- nieuw plafond;
- toiletvoorziening;
- pantry voorziening.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Zeeheldenkwartier”, luidt de bestemmingsomschrijving enkelbestemming 'Gemengd - 1'
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor:
- detailhandel;
- dienstverlening;
- maatschappelijke doeleinden als bedoeld in Artikel 11, met uitzondering van geestelijke gezondheidszorg;
- horeca-inrichtingen voor zover deze voorkomen in categorie I en II van de bij dit plan behorende 'Staat van horeca-inrichtingen' als opgenomen in Bijlage 1 van de regels;
- horeca-inrichtingen voor zover deze voorkomen in respectievelijk categorie III van de bij dit plan behorende 'Staat van horeca-inrichtingen' als opgenomen in Bijlage 1 van de regels, nadat daarvoor door burgemeester en wethouders conform het bepaalde onder 4.5, het plan, vergunning is verleend.
Het volledige bestemmingplan vindt u op: ruimtelijkeplannen.nl.

Huurprijs
€ 2.750,= per maand te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico, overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Aanvaarding
Per direct;

Huurtermijn
5 jaar met verlengingsperiodes van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een bruto kwartaalverplichting. (huur en BTW).
N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst winkelruimte, e.e.a. conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

BTW-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Positief kredietinformatierapport ter beoordeling en goedkeuring van verhuurder.

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan onze opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van WMK Vastgoed een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen honorarium verschuldigd zijn.

Inlichtingen
WMK Vastgoed
www.wmkvastgoed.nl
info@wmkvastgoed.nl
070 - 21 21 9 21

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Object

Prijs
€ 2.750 mnd.
Status
Beschikbaar
Oplevering
Per direct

Soort

Hoofdbestemming
Winkelruimte
Nevenbestemming(en)
Kantoorruimte

Oppervlakten

Totaaloppervlakte
170m²

Plattegronden

Piet Heinstraat 28, Den Haag plattegrond-5

Nadere informatie gewenst

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms