wmkvastgoed.nl gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Lees meer over ons Privacybeleid.

Brouwersgracht 4 2512ER Den Haag

Brouwersgracht 4, Den Haag foto-0 Brouwersgracht 4, Den Haag foto-0 blur

Oppervlakte

311m²

Prijs

€ 55.500 jr.

Soort

Bedrijfsruimte

Locatie

[ { "address": "Brouwersgracht 4", "zipCode": "2512ER", "city": "Den Haag", "lat": 52.0735602, "lng": 4.3057174, "heading": 68.936832618998, "pitch": -2.5457422235228 } ]

Omschrijving

Adres
Brouwersgracht 4, 2512 ER Den Haag.

Locatie
Het object is gelegen nabij het kruispunt tussen da Brouwersgracht en de Prinsegracht.
Door de centrale ligging kunt u alle voorzieningen welke u van de binnenstad mag verwachten te voet bereiken.

In de directe omgeving van het gebouw vindt u onder andere de Grote Markt met een grote diversiteit aan horecazaken, het poppodium Het Paard, Ziekenhuis HMC Westeinde, Hotel ibis Den Haag City Centre en het Politiebureau Jan Hendrikstraat.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
De bereikbaarheid is goed te noemen. Via de Prinsegracht, de Torenstraat, de Prinssesewal, de Hoge wal en de Raamweg is er een goede aansluiting met het Rijkswegen verkeersnet.
Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het pand uitstekend bereikbaar. In de directe omgeving zijn de halteplaatsen te vinden voor tramlijnen 1, 2, 3, 4, 6, 16, 34 en buslijnen 25 en 51 welke een rechtstreekse verbinding verzorgen met het centrum en de NS-stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor.

Oppervlakte
De totaal beschikbare ruimte bedraagt ca. 311 m² en is volledig op de begane grond gelegen.

Parkeren
Op de binnenplaats van het gebouw kunt u desgewenst 2 auto’s parkeren en uiteraard is daar ook ruimte voor het stallen van fietsen.

Naast de eigen parkeerplaatsen is er in de directe omgeving in ruime mate (betaald) parkeren beschikbaar aan de openbare weg en in de nabijgelegen parkeergarages:
-Q-Park Grote Markt onder de Grote Marktstraat;
-Q-Park City Parking aan de Laan.

Opleveringsniveau
De ruimte zal casco worden opgeleverd.

Gebruik
Deze multifunctionele bedrijfsruimte is door de ruime bestemmingsmogelijkheden voor een zeer grote doelgroep interessant.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Het Oude Centrum (Binnenstad)” luidt de bestemmingsomschrijving Gemengd-3.De voor 'Gemengd-3' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor:

  • bedrijven in de categorie A van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Staat van inrichtingen bedrijven functiemenging' als opgenomen in Bijlage 2 van de regels, met uitzondering van garagebedrijven, inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, en inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  • cultuur en ontspanning, waaronder uitsluitend wordt begrepen atelier, creativiteitscentrum en galerie;
  • detailhandel;
  • dienstverlening;
  • horeca in de categorie "licht" van de Staat van Horeca-categorieën;
  • kantoor;
  • maatschappelijk waaronder uitsluitend worden verstaan gezondheidszorg, praktijkruimten, openbare dienstverlening, verenigingsleven en welzijnsinstellingen.

U kunt het gehele bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Huurprijs
€ 55.500,= per jaar te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Huurder dient voor eigen rekening en risico, overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren.

Aanvaarding
Nader over een te komen.

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting. (Huur en BTW)

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

BTW-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een positief kredietinformatierapport van huurder ter beoordeling en goedkeuring van verhuurder.

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan onze opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van WMK Vastgoed een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen honorarium verschuldigd zijn.

Inlichtingen
WMK Vastgoed

www.wmkvastgoed.nl
info@wmkvastgoed.nl
070 - 21 21 9 21

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

 

Kenmerken

Object

Prijs
€ 55.500 jr.
Status
Beschikbaar

Soort

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Totaaloppervlakte
311m²

Parkeren

Parkeren onoverdekt
2 Parkeerplekken

Plattegronden

Brouwersgracht 4, Den Haag plattegrond-0

Nadere informatie gewenst

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms